Za profesorem Blahošem

Česká lékařská společnost JEP s hlubokým zármutkem oznámila, že 27. listopadu zemřel ve věku 88 let prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinologa osteolog.

Dovolím si vzpomenout na svá krátká osobní setkání s panem profesorem. Jednala jsem s ním několikrát v rámci obhajoby našeho oboru. Vždy se mi dostalo ujištění o podpoře, která pak byla skutečně panem profesorem vyjádřena. Když jsem se ho ptala, jak je možné, že on, „profesor“,chápe naše argumenty, když ti ostatní většinou nikoli, odpověděl, že ví, jak je primární péče důležitá, že je to prostě jiná péče než v nemocnici, vždyť on jitaké dělal…

Myslím si, že každý si musel vážit jeho odbornosti, ale i jeho člověčenství a noblesy. Pamatuji, jak mne vždy pouštěl první do dveří, skoro jsme se tam srazili, protože já zase s úctou pouštěla jeho. I taková drobnost svědčí o tom, jaký to byl člověk a jak velká škoda jej je, protože takových jako on není dost. Jsem přesvědčena, že na takové osobnosti se nezapomíná...

V nekrologu věnovaném jeho památce ČLS JEP uvádí:
„Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., se narodil v Horažďovicích 30. 6. 1930. Vroce 2001 byl jmenován čestným občanem tohoto města. Po studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni pracoval v Endokrinologickém ústavu, kde se věnoval zejména endokrinologii vápníku, osteologii a metabolismu kyseliny močové. Později odešel do nemocnice Pod Petřínem, kde se stal přednostou interní kliniky a profesorem 2. LF UK. V posledních letech pracoval v Ústřední vojenské nemocnici.

Prof. Blahoš byl autorem 380 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních časopisech a vydal 10 monografií. Absolvoval mnoho odborných zahraničních stáží a pobytů, přednášel na významných mezinárodních kongresech, stal se čestným a řádným členem mnohých renomovaných zahraničních odborných společností, vědeckých institucí a redakčních rad. Patřil mezi výjimečné osobnosti a všeobecně uznávané autority československé, české a světové medicíny. V letech 1990–2015 pracoval jako předseda a později čestný předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zejména jemu vděčí tato instituce za své dlouhodobě vysoké renomé. Byl několik let prezidentem Světové lékařské společnosti (WMA).

Za významný přínos a zásluhy v oblasti rozvoje medicíny a lékařského vzdělávání byly prof. Blahošovi uděleny nesčetné pocty a ceny předních domácích a zahraničních organizací. Nejvíce si cenil vysokého státního vyznamenání Za zásluhy o český stát I. třídy, jmenování rytířem Řádu čestné legie od francouzského prezidenta Chiraca (v r. 2008 povýšen na důstojníka), Ceny J. E. Purkyně ČLS JEP a jmenování Rytířem lékařského stavu od ČLK.“

Alena Šebková