Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 15.10.2020

Zápis proběhl prostřednictvím aplikace GoogleMeet distanční formou
Přítomni:
Dr. Šebková, Dr. Svobodová, Dr. Hromádková, Dr. Zíma, Dr. Cabrnochová

1. Předešlý zápis – schválen 

2. Připomínky k zák. 372 – odeslány, čeká se na vypořádání – Dr. Zíma, Dr. Cabrnochová, Dr. Šebková 

3. Připomínky ozdravovny – Dr. Cabrnochová předá připomínky SPLDD (léčebny vs. ozdravovny), vyjádříme se

4. Aktualizace doporučení k péči o novorozence COVID-pozitivní matky – schváleno

5. Očkování – podnět z terénu – zachycena přednáška s matoucími informacemi o nutnosti preventivního  vyšetřování imunity před očkováním – vyjádření připraví Dr. Cabrnochová – termín do 25.10. – zveřejníme v Newsletteru 

6. Očkování – je nutné  jednoznačné vyjádření k očkování kojenců pod 37. týden– z terénu podnět lépe vysvětlit (2+1 vs. 3+1) – Dr. Cabrnochová

7. Páteřní semináře – psychosomatika zrušena vzhledem k nevhodnosti distanční formy u tohoto tématu, náhradní téma COVID – Dr. Trojánek, Dr. Zíma, Dr. Doubek, program na 90–120 min, regionální vstupy, termíny a program připraví Dr. Hromádková 

8. Páteřní semináře 2021:

 – výbor rozhodl o přípravě webinářové/webcastové formy vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situace pro  jarní téma „vývoj lokomoce a úprava jeho odchylek“ – přednášející osloví Dr. Šebková, zda bude možné realizovat distančně, 

– na podzim předběžně přesunuta psychosomatika (předpokládáme již prezenční formu)

9. Akce do konce roku 2020 

– Rezidenti očkování – změníme do formy webcastu, zájem je velmi dobrý, nová forma umožní širší účast, technické náležitosti jsou v jednání

10. Akreditační komise – opakovaně neschváleny akreditace z technických důvodů, Dr .Cabrnochová upozorňuje na 2 neaktivní členy komise, připraví návrh na jejich výměnu

11. Kvalifikační kurz – 20 zájemců, vinou epidemiologické situace místo praktické zkoušky bude kazuistika 

12. Rezidenční místa pediatrie – vyhlášeno 100 míst, aktuálně obsazeno 76 míst, u cca 20 dalších dosud probíhá výběrové řízení 

13. Překlopení akcí OSPDL do kreditního systému SPLDD –  Dr. Zímou potvrzeno předání požadovaných podkladů (Páteřní semináře jaro 2020)

14. Vzdělávací akce v roce 2021 – zatím se plán akcí nemění

15. Technické řešení páteřních seminářů – Dr. Svobodová zjistí na ČLS JEP stav uzavřených smluv s firmami a stav fakturace, další podklady doplní Dr. Zíma a agentura za technické provedení jarního webcastu 

16. Stanovisko OSPDL k nošení roušek – členové výboru prostudují a schválíme per rolam (po ev. úpravách)

17. Využití PLDD k provádění COVID testů – informace Dr. Šebkové a Dr. Cabrnochové, technické provedení se řeší s MZ ČR, patrně půjde o průkaz antigenu, další návaznost na pozitivní záchyty, určení věkových skupin testování

18. Rapidtesty na COVID – informace Dr. Cabrnochové – máme v ordinacích sety jejichž užití je otazné, otázka dalšího postupu

19. Zkušenost s testy záchytu antigenu COVID – referuje Dr. Hromádková – zkušenost je velmi dobrá, cena testu je cca 350,- Kč, výsledek je velmi rychle (20 minut) – možno využít v rámci rychlé diagnostiky


Zapsal: Dr. Zíma 
Kontrolovala: Dr. Šebková