Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 21. 3. 2019

Přítomni: A. Šebková, Z. Zíma, E. Svobodová, H. Cabrnochová, J. Aronová
Omluvena: Y. Tomanová

1. OBOR
Tisková konference na MZ ČR k připravované reformě primární péče (5. 3. 2019) – cílem je posílit roli praktických lékařů v systému. Pracovní skupina pro reformu primární péče nyní dokončila koncepční materiál změn primární péče v ČR.
Žádosti o akreditace – o stavu informuje Dr. Zíma.
 
2. VZDĚLÁVÁNÍ
Páteřní semináře.
Pediatrická Akademie – výbor vyslovil politování nad poklesem přihlášených, především v Praze, Brně a na severu Čech. Naopak v Plzni byla účast vysoká.
Pediatrický kongres 2019 – zprávu z kongresového výboru přednesla Dr. Cabrnochová, Dr. Zíma, samostatný „blok PLDD“ bude psychiatrický.
Česko-slovenské mezioborové dny 17.–18. 5. v Mikulově – záštitu převzal předseda ČLS JEP.
Vzdělávání rezidentů – zpráva o přípravě akce.
ZF na téma rizikové chování – aktualizace manuálu, příprava nového výkonu, termín 23. 11. 2019.
Školitelé – termín se vrátí na začátek června dle požadavku kolegů, v roce 2020 se bude konat v Praze.
Termínový kalendář – Dr. Zíma osloví SPLDD k domluvě a koordinaci termínů akcí.
Páteřní semináře 2020 – projednáme 26. 4. 2019 na výboru s regionálními zástupci. Navržená témata: 1. nefrologie/urologie, 2. psychosomatická medicína. Oslovíme regionální zástupce k návrhu okruhu témat.
Výuka PLDD na LF – Dr. Zíma, odpověď jen od některých regionálních zástupců, znovu zaurgujeme s dotazem, kdo přednáší, kolik hodin, obsah, forma atp.

3. SPLDD
Navrženo společné jednání v 9/2019 – domluvíme.

4. PAS – STUDIE, IPVZ
Opakovaně je otevírána metodika včasného záchytu – za PLDD i dětské psychiatry metodika hotova, aktuálně příprava jednodenního vzdělávacího kurzu na IPVZ.
Projekt – studie ověření efektivity rané intervence, byla upoutávka ve Voxu, po úpravě bude i na webových stránkách OSPDL (www.ospdl.eu).

5. NOVÉ VÝKONY
Dopracovány výkony obezity a sledování ohroženého novorozence – žádost o podporu dotčených společností.
Další kódy – rizikové chování, máme připravený, musí být aktuální metodika.
Nový výkon malá chirurgie – navrhuje Dr. Cabrnochová.
Příprava výkonu thyreopatie a enuresy, případně spirometrie – koordinace se SPLDD.

6. FINANCE
Znovu diskutovány příjmy/výdaje, vyúčtování – informuje Dr. Svobodová.

7. OČKOVÁNÍ
NIKO – Dr. Šebková požádala hlavní hygieničku o svolání NIKO, projednání vyhlášky č. 258, rizikových skupin, proočkovanosti a dalších důležitých témat.
AIFP – sběr dat o proočkovanosti, odpoví Dr. Cabrnochová.

8. WEB
Náplň, heslování – zatím jen ochrana citlivých informací.

9. STANOVISKA
Paliativní péče – pitvy při očekávaném úmrtí dítěte v domácím prostředí, dopis Dr. Mojžíšové.
ZOP – dopis prof. Jandy k financování, podpořeno.
Žádost Ewopharma – výbor požádal o doplnění informací, posoudí na dalším jednání.

10. RŮZNÉ
Orkán – výpadek elektřiny, informuje Dr. Zíma.
Konference SPLDD – účast Dr. Zíma, Dr. Šebková.
SZÚ konference Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (2. 4. 2019) – účast Dr. Šebková, Dr. Tomčalová.
HVD – žádost o vyvěšení pozvánky na web OSPDL, odsouhlaseno.

Noví členové 2019:
Schváleno přijetí šesti kolegů.

Zapsala: E. Střechová
Kontroloval: Dr. Zíma