Zápis výboru OSPDL ze dne 25. 10. 2018

Přítomni: A.Šebková, Z. Zíma, H. Cabrnochová, G. Kubátová, Y. Tomanová, H. Letáková

Omluveni: E. Svobodová

Zápis z předešlého výboru ze dne 20. 9.2018 odsouhlasen

1.OBOR

Pediatrický kmen: námi připomínkováno, vyhláška na stránkách MZ ČR i tisková zpráva, ve vyhlášce vrámci programu vypadly oba kurzy pro PLDD – kurz očkování a antibiotická léčba–, chybí námi navržené podmínky pro akreditovaná pracoviště, jsou nestejné podmínky pro školitele – absolventy dosavadních oborů.

Odmítání rezidentů: nemocnice přednostně nabízejí své vzdělávací kapacity v oblasti stáží svým zaměstnancům, lékaře pro primární péči odmítají.

Reforma primární péče: připravuje se souhrnná zpráva s hodnocením dosavadní práce (Dr. Šebková, Dr.Cabrnochová, Dr. Hülleová).

POCT: zrušen kurz 30.10.18 (info od Dr. Marka), navazuje nový kurz v rámci kvalifikačního kurzu e-learning pro POCT metody.

Kvalifikační kurz z DL na PLDD: zařazených 21. Termíny zkoušek budou zveřejněny, stejně tak i vzorová smlouva.

Dodatečný dotační program pro PLDD: vyšel v půlce září, přihlášeno 7 zájemců, ostatní avizovaní již přešli do jiných oborů.

2.OČKOVÁNÍ

Protipadělková směrnice: seminář v PSP – aktivní účast Dr. Cabrnochová, účast Dr. Letáková a za SPL ČRDr. Uhrová, přednášky dobře připravené, znovu upozorněno na nebezpečí poklesu proočkovanosti v případě neupravené implementace směrnice EU, zachování přímé distribuce do ordinací podporují PLDD i VPL.

Očkování nedonošenců: bude vyvěšeno na webu.

Spolupráce s KHS: v rámci stížnostní agendy.

3.FINANCOVÁNÍ OSPDL

Je nutné udržet vyrovnanou bilanci. Na konci roku navrhneme zvýšení členských příspěvků (je nutné projednat ještě na setkání s regionálními zástupci).

4.VZDĚLÁVÁNÍ

MOK 2019 vs. Pediatrický kongres: zástupci SPLDD již s ČPS jednali. Nesouhlasíme se spojením MOK s pediatrickým kongresem.

Školitelé 25.–26.1.2019: hosté, k účasti budou pozváni kolegové ze Slovenska. Program sestavuje Dr. Tomanová:

Doporučené postupy: pronaši praxi, aktualizace původních + nové. Dr. Tomanová aktualizuje složení pracovních skupin, noví zájemci se mohou hlásit rovněž Dr. Tomanové.

5.VOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLS JEP 2019

Delegáti v zastoupení: Dr. Tomanová, Dr. Hromádková, Dr. Šebková

Navrhujeme: Dr. Šebková do předsednictva ČLS JEP, doc. V. Marešová do RK.

6.PROJETKY, STUDIE..

Spolupráce s HCI: společněse SPLDD (Dr. Hülleová) – první fáze: posuzování preventivních programů pojišťoven nabízených klientům.

Lázně Kynžvart – žádost o podporu projektu: studie účinnosti lázeňské léčby u dětí od 8 let– ponecháme regionálně.

Projekt vzdělávání v paliativní dětské medicíně: podporujeme.         

7.ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE                                       

Web + e-mail: spuštěny, na základě předchozího schválení nákup počítače pro sekretářku OSPDL p.Střechovou.

Newsletter: zatím vychází 4x do roka, obsah je příliš velký, pro čtivost je přínosné v obsahu ubrat a zvýšit frekvenci vydávání.

8.NOVÉ VÝKONY

– Zaslán výkon pro sledování obézního pacienta.

– “Drogy”: manuál bude na našich stránkách + tisk ve spolupráci s MZ ČR.

– Nový výkon thyreopatie: přepracovávají se novorozenci.

– Změna Jednacího řádu Pracovní skupiny k SZV: návrh nového výkonubude projednáván dvoukolově. Prosazujeme prostřednictvím SPLDD ve spolupráci (Dr. Cabrnochová členkou PS za ČLS), s odborným podkladem OSPDL ČLS JEP.

9.MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

– poděkování za práci a spolupráci

– jubilea

Předložený seznam účastníků schválen, termín bude upřesněn.

10.HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Připomínkováno, čekáme na finální podobu před zveřejněním souhrnu nawebu a v NL

11.INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

– Dr. Kubátová se zúčastní pracovního meetingu Evropské akademie pediatrů v Bruselu ve dnech 7. – 8. 12. 2018. Náklady spojené s cestou budou hrazeny ČLS JEP. – Dr. Kubátová informovala o avizovaných změnách v očkovacích kalendářích v některých státech EU.

Zapsala: Eva Střechová

Kontroloval: Dr. Zíma