Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Proběhlo prostřednictvím aplikace GoogleMeet distanční formou.

Přítomni: MUDr. Šebková, MUDr. Svobodová, MUDr. Hromádková, MUDr. Procházka, MUDr. Zíma 

1. Složení výboru

MUDr. Cabrnochová rezignovala na funkce ve výboru OSPDL ČLS JEP, kandidát na 6. místě v pořadí MUDr. Polách se mandátu vzdal, proto do výboru byla kooptována MUDr. Eva Svobodová.  Nové složení výboru na webu zajistí MUDr. Zíma, informaci do Newsletteru MUDr. Šebková.

2. Kontinuální vzdělávání
 
Diskutovány programy vzdělávacích akcí, definitivní podobu po zanesení změn připraví MUDr. Hromádková (zvolena vědeckým sekretářem) – předloží nejpozději na další jednání výboru.

3. Memorandum o spolupráci se SPLDD ČR 

MUDr. Šebková předložila návrh, upraví podle změn vzešlých z diskuse.

4. Doporučení k racionální ATB terapii 

Výboru doručen návrh k připomínkování, všichni členové pošlou připomínky do dvou týdnů.

5. Žádost o podporu apelu na vládu – psychický stav dětí za covidu 

Text projednán, výbor apel v hrubých rysech podporuje, ale signovat jej nebude (odborná společnost by se neměla vyjadřovat k politickým otázkám).

6. Žádost z KÚ Zlín – převzetí do péče po porodu doma 

Návrh odpovědi připraví MUDr. Zíma, pošle k připomínkám.

7. Stanovisko ke snahám vypustit hepatitidu B z povinného očkování pro vstup do MŠ
(úprava dětských skupin) 
Výbor nesouhlasí s navrženou změnou v očkovacím kalendáři, navíc nebyla projednána v NIKO, stanovisko budeme koordinovat s ČVS.

8. Pozvánka ze švédského velvyslanectví – seminář o elektronizaci zdravotnictví

Jako zástupce vybrána MUDr. Jilichová Nová.

9. Příspěvky pro ČLS JEP

Z evidence členů předán seznam nedoplatků, MUDr. Zíma verifikuje poskytnutá data, neplatiči budou osloveni regionálními zástupci podle regionů, z centra bude informace –  2/21 elektronicky, 3/21 složenka, 6/21 připomínka elektronicky, 9–10/21 všichni nezaplacení složenka.

10. Různé:

– Smlouvy na vzdělávání: páteřáky + školitelé – koordinace MUDr. Zíma, MUDr. Svobodová, MUDr. Hromádková.
– Vědecký sekretář MUDr. Hromádková zjistí stav vzdělávání na LF, dále organizace páteřních seminářů, školitelů.
– MUDr. Svobodová zajistí kontakt s pacientskými organizacemi, doporučené postupy s MUDr. Procházkou a MUDr. Hromádkovou (rozpracované: doporučený postup ABKM+COMMIS, neprospívání).
– Novela vyhlášky 70/2012 o preventivních prohlídkách – účinnost od 24. 2. 2021, s MZ jednala MUDr. Šebková, výbor je s výsledkem spokojen.
– Upozornění kolegům – očkování Bexsero: schéma 2+1, posilovací dávka mezi 12. a 15. měsícem, nejdříve 6 měsíců od druhé dávky, při dřívější aplikaci problém s úhradou ZP.
– Metodika očkování – změna v SPC Hexacima: lze užít i pro nedonošené pod 36. týden.
– Zástupci do výboru Pediatrického kongresu pro další roky – MUDr. Procházka, MUDr. Zíma (na zastoupení pro rok 2021 se nic nemění – MUDr. Zíma, MUDr. Cabrnochová).
– PAS: nutno znovu opakovat informaci o distribuci průkazu osoby s PAS – v Newsletteru, kurzy PAS na IPVZ ve spolupráci s naší odbornou společností – budou upoutávky na webu a v Newsletteru.
– Předběžný názor na rozšíření hrazeného očkování u dětí: projednány informace o zvažovaném rozšíření o rotaviry a meningokoky pro adolescenty – výbor rozšíření podporuje. 


Zapsal: MUDr. Zíma