Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP

1. Sekretariát:

1.1. Každý člen obdrží členské číslo, které potřebuje pro přístup do svého profilu na ČLS JEP (seznam je k dispozici u reg. zástupců).
1.2. Je třeba informovat členy o této skutečnosti, na profilu je možno měnit adresu pracoviště, ale ne emailovou adresu – ta slouží k identifikaci členů, změnu emailu je nutné hlásit do sekretariátu.
1.3 Profil je důležitý pro placení členských příspěvků – už se neposílá složenka.
1.4. Pro regionální je důležité sehnat  e-mailové adresy členů.
1.5 Informace pustíme na páteřní semináře a dáme na web OSPDL.


2. Vzdělávání 2022:

2.1. Lékař 2022
2.1.1. Termín 10.9.2022.
2.1.2. Téma očkování, satelitní vystoupení MUDr. Šebková, MUDr. Zíma (informace z ESPID), dalším tématem bylo Hyper CK- dg SMA, SCID screening, RS screening.
2.1.3. Vyšetření SMA a SCID se dělá již v rámci pilotní studie od ledna 2022, je nutný informovaný souhlas rodičů.

2.2. Pediatrická akademie:  
2.2.1. Termín 14.9.2022, online.
2.2.2. Téma CAN - právní problematika (OSPOD).
2.2.3. Další téma již na rok 2023 – navrhuje MUDr. Šebková: RS, existence nových možností léčby, diagnóza postupuje do nižších věkových kategorií.

2.3. MOD:
2.3.1. Termín 25.–26.11., prezenčně.
2.3.2. Hlavní téma stomatologie a dentální hygiena, souběžně poběží workshopy pro lékaře i sestry – neodkladná péče pro lékaře, neodkladná péče pro sestry, možnosti umělé výživy pro sestry.

2.4. Rezidenti: 
2.4.1. Termín 2.–3.12.2022, on-line.
2.4.2. Téma dětská gynekologie.

2.5. Doporučení pro praxi: 
2.5.1. Téma – časná diagnostika neuromuskulárních onemocnění a RS v ordinaci PLDD, pneumokokové kazuistiky.
2.5.2. Návrh dalších témat – meningokoky, hepatitida A = video, DPP = KE, pertusse ...

2.6. Páteřní semináře:
2.6.1. Téma dětská paliativní péče, poběží on-line, pro celou ČR bude přednáška prim. MUDr. Exnerové – Koncepce paliativní péče, MUDr. Jan Hálek – Praktické rady pro PLDD, dále by měl v každém kraji vystoupit regionální zástupce z paliativního týmu, následovat bude delší diskuse.
2.6.2. Úkol pro regionální – připravit dotazy  a podněty, co je v daném kraji možné a co naopak chybí.


3. Vzdělávání pro rok 2023:

3.1. Mezioborový kongres PLDD:
3.1.1. Termín pravděpodobně druhý víkend v červnu, prezenčně.
3.1.2. Spojení školitelů, konference OSPDL, mezioborové dny, Praha.
3.1.3. Bloky, workshopy 
3.1.4. Sekce mladých lékařů.

3.2. Páteřní akce:
3.2.1. Jaro 2023, prezenčně, téma poruchy pohlavní a sexuální diferenciace.
3.2.2. Podzim 2023 on-line, téma hematologie.

3.3. Rezidenti: 
3.3.1. 2 termíny v roce 2023

3.4. Očkování pro praxi:
3.4.1. Online, počet a obsah seminářů bude upřesněn.
3.4.2. Je nutné zvážit i nové formy vzdělávání na toto téma bude ještě svolána schůzka během září/října 2022 (výbor+AHOU, MUDr. Procházková za PS mladé PLDD)

3.5. Pediatrické akademie: 
3.5.1. Termín 1x měsíčně, první úterý v měsíci od 17 hodin.
3.5.2. Zahájení leden/únor 2023.

3.6. Zvýšení zdravotní gramotnosti rodičů:
3.6.1. Existují již weby, např. Pediatrie na vlastní kůži, Dětská pohotovost - videa na téma první pomoc (Prim. MUDr. Dissou).
3.6.2. Cíl: založit aplikaci pro rodiče s praktickými radami a odkazy


4. Mladí lékaři:

4.1. Sekce  mladých lékařů bude mít vlastní stránku na webu OSPDL.
4.2. Proběhla  motivační přednáška pro studenty tří LF v Praze – zástupce OSPDL, katedry IPVZ, MUDr. Šebková, MUDr. Kozderka, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Procházková.
4.3. Zopakování motivační schůzky se plánuje na podzim 2022, frekvence by měla být jednou ročně ve všech fakultách, jsou delegovaní koordinátoři a je snaha o zapojení i mladých kolegů – chybí na Plzeňsku, Hradecku.
4.4. Snaha o představení oboru PLDD studentům již od 4. ročníku. Osnovu semináře vyhotoví MUDr. Procházková.
4.5. Důležité je setkání regionální koordinátorů, kde se domluví postup. Setkání svolá MUDr. Šebková, termín září/říjen v Praze.
- Seznam koordinátorů umístíme na web po společném setkání
4.6. MUDr. Zíma rozešle aktuální seznam lékařů ochotných školit studenty LF.
4.7. Je natočený motivační podcast, který se umístí na web.
4.8. MUDr. Procházková navrhla zorganizovat odbornou přednášku PLDD na Valné hromadě IFMSA.
4.9. MUDr. Šebková se účastnila schůzky SOR. Zařazení přednášky PLDD na fakultě – problém je prosadit návrh na rozšířenou výuku pediatrie a PLDD, zatím tedy nutné individuální prosazení, obsahem by měla být jak přednáška, tak praxe v ordinaci - např. Ostrava v 5. ročníku povinná, ve 4. ročníku propedeutika, Plzeň se zatím rýsuje ve spolupráci se sociálním lékařstvím v 6. ročníku, v 5. ročníku snad přednáška v rámci výuky pediatrie.
4.10. Kompetence po kmeni – připomínky kompletoval MUDr. Zíma, došlo k dohodě s ČPS, návrh vyhlášky po vypořádání připomínek naprosto neodpovídá a prakticky znemožňuje samostatnou práci pokmenového lékaře v ordinaci (doporučeno kromě posudkové péče) – vzneseny námitky řediteli OVZ, zatím bez výsledku.


5. Katedra IPVZ:

5.1. 20.9.2022 proběhne výběrové řízení na katedru pediatrie a PLDD.
5.2. Je navrženo doplnění kmenové a atestační komise, nutný je upgrade atestačních otázek.
5.3. Je potřeba provést kontrolu kvalifikačních kurzů a zvýšení jejich frekvence.
5.4. Existují nepovinné kurzy, mezioborové – „časná dg PAS“a je připravený kurz „nelátkové závislosti“, další téma se nabízí se sy CAN …


6. Očkování:

6.1. NIKO schválila návrh posunout hrazení ACWY z v.z.p. od 6 měs., úhradu ve 14 letech i jako booster u očkovaných v kojeneckém věku, otázkou zůstává úhrada očkování proti rotavirům,  na něm není shoda mezi odborníky a plátci.
6.2. NIKO – končí volební období, pro další výbor schválil opětovně nominaci MUDr. Aleny Šebkové, pokud bude požadována nominace do expertní skupiny (EPS) NIKO, pak výbor schvaluje MUDr. Štefana Hrunku – je členem ČVS, v očkování se dobře orientuje, s nominací souhlasí (EPS NIKO – dodává podklady NIKO, NIKO hlasuje, podává návrhy HH a MZ, poradní orgán MZ).
6.3. Očkování proti covid:
6.4. Do budoucna  se doporučuje Comirnaty BA 4,5, nyní je zatím Comirnaty BA 1,2; Moderna má stále typ 1,2, ani jedna látka se nedá použít u dětí pod 16 let.
6.5. Proočkovanost dětí je asi 20%, z toho pod 12 let 8%.


7. MZ ČR:

7.1. Na klinickou skupinu COVID, kterou vede nadále prof. Koziar Vašáková, jsme přizváni jako hosté.
7.2. V komisi pro porodnictví zastupuje OSPDL MUDr. Alena Šebková.
7.3. Povolení řidičského průkazu pro autisty – proběhne jednání na MZ, nutný je individuální přístup a vyjádření specialisty.
7.4. OSPDL připomínkovala řadu zákonů a vyhlášek (např. posunuly se limity na vytápění – WC 15 °C, bazény, sprchy 19 °C).
7.5. Novela zákona o reklamě – bezhlavá implementace Kodexu náhrad MM = zákaz podpory vzdělávání zdravotníků výživovými firmami – zásadní nesouhlas = připomínky + dopis
7.6. Metodický pokyn pro UA pointy = vstupní školní prohlídky Ukrajinců,  dotazník pro UK, je připravený i pro Vietnam).


8. Různé:

8.1. V Senátu proběhne jednání na téma Familiární hypercholesterolemie-screening – zúčastní se MUDr. Zíma. a téma Náhradní mateřství – zúčastní se MUDr. Šebková.
8.2. Výbor OSPDL podpořil návrh klinických logopedů na zahájení logopedické péče již v předškolním věku a nečekat až na školní do docházku, zavedení školského logopeda se nám jeví jako nesystémové řešení.
8.3. ZOP příloha – aktualizace pro rok 2023 – změna stran 3 a 4 – vymění se identifikační údaje a na straně 5 bude záznam o prodělaných nemocech, úrazech, alergiích a hospitalizacích.
8.4. Konference ČLK COVID online – je doporučena účast.
8.5. 29.9.2022 proběhne tisková konference – sy CAN v ordinaci PLDD – ČLS JEP 
8.6. Atopic online – dotazník – zvážit, zda ho využít v rámci doporučení pro praxi.
8.7. V červnu 2022 vydal SZÚ aktualizované doporučení na diagnostiku dávivého kašle, umístíme na web OSPDL.


9. Projekty:

9.1. Kurz adiktologie pro PLDD – je certifikovaný, přihlásit se lze kdykoliv, trvání v rozsahu  6 hodin. Do  pilotního  projektu  se zapojí regionální zástupci a výbor OSPDL. Dle výsledků budou provedeny případné úpravy.
9.2. Strategie prevence obezity- zapojení a podpora OSPDL.