Zaznamenáváme zvýšený výskyt streptokoka skupiny A, který nejčastěji způsobuje angíny a spálu

Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy (NRL/STR) hlásí v České republice oproti uplynulým 5 rokům (2017 až 2021) zvýšený výskyt streptokoka skupiny A (Streptococcus pyogenes). Ten nejčastěji způsobuje angíny a spálové angíny, ale může vyvolat i systémové infekční onemocnění, doprovázené streptokokovým syndromem toxického šoku (STSS - Streptococcal Toxic Shock Syndrome). S ohledem na fakt, že v ČR není zaveden systémový monitoring (surveillance) invazivních infekcí vyvolaných streptokokem skupiny A, NRL/STR podrobně sleduje situaci a vyzvala spolupracující laboratoře k zasílání vzorků od pacientů se závažným průběhem onemocnění streptokokem skupiny A.

Více informací v tiskové zprávě SZÚ zde.
Příloha č.1 od MUDr. Jany Kozákové zde.
Příloha č.2. Aktuálně z NRL pro streptokokové nákazy zde.