ZDRAVOTNICKÉ FÓRUM

Zkušenosti českých dětí s tabákem a alkoholem

Vracíme se k programu Zdravotnického fóra, které se konalo 23. listopadu pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a s odbornou garancí předsedkyně OSPDL ČLS JEP, letos na téma Prevence rizikového chování dětí a mladistvých.

Dospělí kouřit mírně přestávají...

Náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, připravila pro Zdravotnické fórum prezentaci trendů v užívání alkoholu a tabáku v ČR. Pokud jde o tabák, lze v ČR mezi roky 2012–2018 pozorovat mírný pokles prevalence kuřáctví u dospělé populace. V r. 2018 kouřilo v ČR 28,5 % dospělé populace (muži 34,7 %, ženy 22,7 %). Více než dvě třetiny (21,1 %) představovali kuřáci kouřící nejméně jednu cigaretu denně (denní kuřáci).

Česká populace kouří převážně klasické cigarety, podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je malý (elektronické cigarety v roce 2018 užívalo 4,6 % osob, bezdýmný tabák určených ke šňupání, žvýkání či sání 2,4 % populace). Podle kvalifikovaných odhadů zemře ročně v ČR v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků 16 000 lidí. Expozice tabákovému kouři v prostředí, neboli nepřímému kouři, je další důležitou příčinou úmrtí, nemocnosti a zdravotního postižení. Společenské náklady užívání tabáku se odhadují až 100 mld. Kč ročně.

... děti ale kouřit stále začínají, i vinou e-cigaret

Podle studie GYTS (Global Youth Tobacco Survey; celostátně reprezentativní školní průzkum žáků ve třídáchcodpovídajících věku 13 až 15 let realizovaný SZÚ za podpory WHO a CDC v roce 2016):
* 21,2 % žáků (21,3 % chlapců a 21,1 % dívek) užívá nějaký tabákový výrobek,
* 19,2 % žáků (18,4 % chlapců a 20,0 % dívek) tabák kouří,
* 4,7 % žáků (6,4 % chlapců a 2,8 % dívek) užívá bezdýmný tabák,
* 11,2 % žáků (12,5 % chlapců a 9,8 % dívek) užívá elektronické cigarety (!),
* 35 % žáků je vystaveno tabákovému kouři ve svém domově.

Dospělí pijí stále hodně...

Z dat SZÚ z roku 2018 vyplývá, že průměrná roční spotřeba alkoholu na osobu v ČR za rok 2018 byla 7,4 l čistého alkoholu (resp. 8,6 l, pokud nejsou zahrnuti abstinenti, přičemž trvale/celoživotně v ČR abstinuje 3,7 % dospělých). Alkohol konzumuje pravidelně a velmi často (pití denně nebo obden) 13,8 % dospělé české populace Časté pití nadměrných dávek alkoholu (binge drinking), tj. týdně nebo častěji, udává 13,7 % dotázaných (muži 20,0 %, ženy 7,8 %). Za konzumenty s vysokým rizikem lze považovat 12 % respondentů a 7 % jsou problémoví pijáci. Alkohol je příčinou více než 200 onemocnění a úrazů, celosvětově ročně zemřou 3 miliony lidí v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu Celospolečenské náklady užívání alkoholu v ČR v roce 2016 činily 59,57 mld. Kč.

... děti se poprvé napijí později, ale opíjí se jich stále stejně moc

Z mezinárodní výzkumné studie životního způsobu dětí HBSC (Health Behavior in School-aged Children) mj. vyplývá:
* 15letí čeští školáci pijí pivo, víno a tvrdý alkohol výrazně méně často než stejně staré děti u nás před deseti či patnácti lety,
* alespoň jedenkrát týdně se alkoholu napije 17 % mladých Čechů, zatímco v roce 2002 přiznávala zkušenost s alkoholem každý týden více než třetina dospívajících (34,8 %) – stále je však ČR v tomto ukazateli nad evropským průměrem,
* opakovanou opilost přiznává bezmála třetina patnáctiletých chlapců a dívek (mezi lety 2002 a 2014 v této statistice nedošlo k výrazné změně, avšak evropský průměr trvale klesá),
* zvyšuje se průměrný věk, kdy se mladí lidé v Česku poprvé opijí – první opilost před dovršením čtrnácti let hlásilo 10 % všech respondentů, což je přibližně poloviční hodnota ve srovnání s výsledky výzkumu z roku 2002, kdy hlásil brzkou první opilost každý pátý školák (20,5 %).

Red