Zdravotnické Fórum

ZDRAVOTNICKÉ FÓRUM

Zkušenosti českých dětí s tabákem a alkoholem / Vracíme se k programu Zdravotnického fóra, které se konalo 23. listopadu pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a s odbornou garancí předsedkyně OSPDL ČLS JEP, letos na téma Prevence rizikového chování dětí a mladistvých.

Více v článku