Změna pomocných látek u přípravku Euthyrox

V České republice máme pro substituční a isohormonální léčbu onemocnění štítné žlázy k dispozici přípravky s obsahem L-thyroxinu od dvou výrobců – Euthyrox a Letrox. Donedávna byl mezi nimi zásadní rozdíl v nosném vehikulu léčivé látky, které u jednoho z nich vylučovalo užití léku u osob s intolerancí laktózy. Od října 2019 však už nebude obsahovat laktózu ani Euthyrox. 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o malou změnu, výrobce na ni důrazně upozornil, aby předešel riziku kolísání hormonálních hladin, zvláště u pacientů na plné substituční léčbě. Vzhledem k farmakokinetice L-thyroxinu je možné očekávat změnu hormonální hladiny u pacientů na plné substituční léčbě Euthyroxem případně po 4–8 týdnech užívání léku v novém složení. Pro snazší orientaci výrobce změnil vzhled přebalu.

Původní obal
Nový obal


V souhrnu lze vyzdvihnout, že nadále už není třeba kalkulovat s kontraindikací podávání u pacientů s intolerancí laktózy. Změna nosné látky by neměla způsobit žádné potíže pacientům na zavedené medikaci. Pokud má však lékař podezření na kolísání hladin (zvláště u pacientů na plné substituční terapii), měl by změnu registrovat, a objektivizovat hladinu TSH a fT4 kontrolní odběrem. Projevem takového kolísání může být zimomřivost, únava, ospalost, pokles výkonu fyzického či mentálního, nesnášenlivost tepla, výrazné pocení, neklid, zácp, a jiné projevy hyper- či hypotyreózy. Případnou úpravu dávkování by měl v těchto případech provést endokrinolog, který medikaci nasadil.


MUDr. Zdeněk Zíma