Změna v souhrnu údajů o vakcíně Comirnaty

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o důležité změně souhrnu údajů o přípravku vakcíny Comirnaty.
Na základě posouzení změny registrace vydala Evropská komise dne 4. 5. 2022 aktualizované texty k vakcíně Comirnaty obsahující:
- změnu časového intervalu podání posilovací dávky po dokončeném základním očkování u osob ve věku od 12 let a starších z dřívějších 6 měsíců na 3 měsíce po dokončeném základním očkování a dále
- možnost podat tuto vakcínu také jako posilovací dávku osobám starším 18 let, které podstoupily základní očkování jinou mRNA vakcínou nebo vakcínou s adenovirovým vektorem.
Česká verze souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace bude k dispozici po finalizaci českých překladů na www.sukl.cz.


Sekce registrací SÚKL