Změny v nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19

Od 25. října došlo ke změně dosavadní praxe nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19. 
V případě SARS-CoV-2 pozitivních osob trvá požadavek na 14 denní izolaci se zdůrazněním podmínky nejméně tří dnů bez projevů nemoci před ukončením izolace. U kontaktů SARS-CoV-2 pozitivních osob je nově možnost u těch asymptomatických ukončit karanténu po negativním testu provedeném 5.–7. den od kontaktu, nejdříve však 7 dní od kontaktu. Pokud osoba v karanténě nepodstoupí test, je nutné dokončit 14denní karanténu. V případě, že se u osoby v karanténě projeví příznaky nemoci, je nutné zopakovat test, nejlépe PCR. 
U kontaktů v rodině, o kterých se nová úprava nezmiňuje, je třeba postupovat jako dosud. Tedy provádíme test 5–7. den od pozitivního testu SARS-CoV-2 pozitivního člena rodiny a karanténa vzhledem k pokračujícímu kontaktu trvá celých 14 dní. 
Výjimku z nařízení karantény mají asymptomatické osoby s platným očkováním (nejméně 14 dní po dokončení) nebo rekonvalescenti z onemocnění covid-19 do 180 dnů od pozitivního testu. 


MUDr. Zdeněk Zíma


Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro orgány ochran veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 ze dne 19. října 2021 si můžete v plném znění stáhnout
ZDE