Změny ve složení výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na našich webových stránkách ospdl.eu a také v lednovém Newsletteru OSPDL jste obdrželi informace o výsledku voleb a rozdělení funkcí ve výboru a revizní komisi naší společnosti.
Ve finále ale došlo ke změnám, o kterých vás chci informovat:
Na funkci vědeckého sekretáře a zároveň i člena výboru rezignovala MUDr. Hana Cabrnochová.
MUDr. Aleš Polách, který by poté měl být kooptován do výboru společnosti na základě počtu hlasů získaných ve volbách, přenechal své místo za ním následující MUDr. Evě Svobodové, neboť se po dlouhém přemýšlení chce věnovat spíše práci v profesní organizaci.

Výbor na základě dohody/volby jeho členů tedy bude dále pracovat ve složení:
Předsedkyně:  MUDr. Alena Šebková
Místopředseda:  MUDr. Zdeněk Zíma
Vědecký sekretář: MUDr. Pavla Hromádková
Pokladník: MUDr. Eva Svobodová
Člen: MUDr. Bohuslav Procházka

Úkoly jsou již rozdány, všichni členové výboru zahájili svoji práci velmi aktivně a jsem přesvědčena, že tomu bude takto i nadále. Zároveň budeme rádi za všechny vaše podněty.


MUDr. Alena Šebková