Informace členům OSPDL ČLS JEP

Změny ve složení výboru

Na funkci vědeckého sekretáře a zároveň i člena výboru rezignovala MUDr. Hana Cabrnochová. MUDr. Aleš Polách, který by poté měl být kooptován do výboru společnosti na základě počtu hlasů získaných ve volbách, přenechal své místo za ním následující MUDr. Evě Svobodové, neboť se po dlouhém přemýšlení chce věnovat spíše práci v profesní organizaci.

Více v článku