Zpráva o reformě primární péče

Ve čtvrtek 12. prosince se konala, dá se říci, bilanční schůzka členů pracovní skupiny pro reformu primární péče na ministerstvu zdravotnictví. Kdo čte média praktických lékařů, ať dětských či dospělých, a dění sleduje, o reformě má jistě určité povědomí.

Do reformy a podpory primární péče se po dlouhých letech a plejádě různých ministrů pustil současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Za to mu patří rozhodně dík a i uznání, protože to není vůbec jednoduchá práce. Najednou se totiž praktický lékař po letech, kdy byl brán pouze jako jakýsi úředník odesílající pacienty „opravdovému doktorovi“, stává tím, za co by měl být skutečně považován – základem zdravotnického systému. Na zmíněné schůzce se tedy krátce hodnotilo, co z úkolů se daří plnit dobře, co méně a co třeba vůbec. Především ve spolupráci s ministerstvem a pojišťovnami se zatím daří dobře rozšiřovat kompetence praktických lékařů. Další velkou oblastí je i možnost rozšíření preskripce léků. Došlo ke schválení návrhu PLDD pojišťovnami, vše ale vázne na zákonných pravidlech. Rozjela se kultivace pohotovostní služby. V dalším roce se budeme zabývat standardy vybavení ordinací, pravidly sdružených praxí.

Na druhé straně jsem byla ale nucena konstatovat, že to, co se dosud hrubě nepodařilo, je otázka vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost. Současná podoba jednotného oboru pediatrie naprosto neodpovídá požadavkům na zkvalitňování primární péče i s ohledem na rozšiřující se kompetence. Kromě prodloužení celkové doby vzdělávání došlo k významnému zkrácení povinné praktické výuky v ordinacích PLDD na 3 měsíce!! Další část je pouze volitelná a pacient nebude mít zaručeno, že se o něj bude moci starat pouze lékař, který si volitelnou část vybere. Nejen my, kteří již jako PLDD pracujeme a víme, jak se výrazně změnila náplň naší práce, jak se otevřely nůžky od společného základu s nemocničními kolegy, ale i naši mladí kolegové PLDD jsou toho názoru, že takto nastavený program je pro vykonávání samostatné praxe naprosto nevyhovující. S tím vším souvisí i ne/motivace seniorů ke vzdělávání, organizace a podpora akreditací, rezidenčních míst. Co tedy s tím? Na počátku ledna proběhnou ještě další jednání. Pozitivní je, že kvalitní vzdělávání podporuje i předseda a předsednictvo ČLS JEP. Jen již nemáme příliš času. Snad nedojde k tomu, že poté, co v Evropě kolegové obdivovali náš systém podpořený oborem PLDD, se za chvíli budou divit, co jsme to s tímto fungujícím systémem provedli…

MUDr. Alena Šebková