Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)

V rámci projektu AVAST jsem se účastnila jako zástupce PLDD 16. celosvětového kongresu Evropské asociace pro paliativní péči, který se konal v Berlíně koncem května.
Kongres byl s hojnou mezinárodní účastí z více než 100 zemí, počet účastníků sahal k 3000. Program přednášek byl velmi nabitý, bohatá byla i posterová sekce, kde zařízení poskytující paliativní péči – od fakultních nemocnic po hospicových zařízení –, ale i vědecká pracoviště prezentovala své výsledky práce.
Letos nově byla možnost se přihlásit na celodenní seminář o Globálních příležitostech pro poskytování dětské paliativní péče. Bylo to poprvé v historii kongresů EAPC, kdy dětská paliativní péče dostala samostatný celodenní program. Zájem a účast na této pediatrické části byla velmi překvapující, přes 700 zájemců.

Rozsah přednášek byl od statistických témat přes léčbu bolesti, plánování pediatrické paliativní péče v ostatních zemích až k osobnímu sdělení matky, která měla zkušenost s poskytováním paliativní péče svým dětem v Jordánsku, nebo k informaci o poskytování paliace v Ugandě. Témata byla velmi zasahující a bylo velmi zajímavé vidět, jak se dětská paliativní péče dostává do popředí zájmu ve většině státu i mimo Evropu.

MUDr. Mirka Rektorová