Doporučení OSPDL ČLS JEP

Péče o novorozence v podmínkách současné epidemiologické situace

Vydáno dne 3. 4. 2020 A/ Fyziologický novorozenec propuštěný po 72 hodinách Řídí se vyhláškou, lze provést návštěvu v rodině za předpokladu: 1. Negativní COVID anamnézy, nepřítomnosti onemocnění v rodině

Více v článku