Kazuistika

Purpura jako projev post covid syndromu u dítěte

Děti mají často průběh covid-19 bezpříznakový, v průměru až v jedné pětině případů, nebo s lehkými respiračními projevy. Jak jsme virus postupně poznávali, byly však čím dál častěji – ať už izolovaně, nebo ve vzájemné kombinaci – popisovány symptomy i mimo respirační systém. MUDr. Jana Pelánová se podělila o případ ze své ordinace, kdy u dětského pacienta bylo pozorováno obtížně stavitelné krvácení z nosu a cca 3 týdny trvající purpuru s undulujícím průběhem jako v. s. projev long nebo post covid syndromu, pravděpodobně na podkladě chronické vaskulární léze.

Více v článku