Téma

Význam odborných společností a poslání OSPDL

Mít svoje zastoupení v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je ctí každého oboru, odbornosti či segmentu lékařské péče. O přijetí odborné společnosti do ČLS JEP rozhoduje shromáždění ČLS JEP a není vždy pravidlem, že je odborná společnost přijata. Musí splňovat pravidla, včetně odborného poslání.

Více v článku