Téma

Otevřený dopis předsedovi Rady vlády pro lidská práva ze dne 17. 2.

Vážený pane premiére, obracíme se na Vás otevřeným dopisem jako na předsedu Rady vlády pro lidská práva z důvodu naší zásadní a dlouhodobé nespokojenosti s fungováním a výsledky Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky osob s PAS (dále OS PAS) zřízené při Vládním výboru pro osoby se

Více v článku

Význam odborných společností a poslání OSPDL

Mít svoje zastoupení v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je ctí každého oboru, odbornosti či segmentu lékařské péče. O přijetí odborné společnosti do ČLS JEP rozhoduje shromáždění ČLS JEP a není vždy pravidlem, že je odborná společnost přijata. Musí splňovat pravidla, včetně odborného poslání.

Více v článku