Z ČLS JEP

Co vědí zdravotníci v Evropě o antibiotikách a antibiotické rezistenci?

Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO)

Více v článku