Z meziresortních pracovních skupin

PLDD v onkologické prevenci i péči

Naše odborná společnost byla přizvána do Národní rady pro implementaci Národního onkologického programu. Toto rozhodnutí je třeba ocenit, protože jako praktičtí lékaři pro děti a dorost máme nepochybně co nabídnout – a mnohé jsme již odpracovali.

Více v článku