Z odborného tisku

Kožní a jiné atypické příznaky COVID-19 (nejen) u dětí

Zalistovali jsme v odborných časopisech z posledního týdne a vybrali pro vás informace, které rozšiřují aktuální poznání o infekci koronavirem SARS-CoV-2 novým, dosud nepopsaným směrem – všechny však bude nutné ještě ověřit v klinických studiích.

Více v článku