Conect4Children: společně v klinické farmakologii v pediatrii a neonatologii

Výboru OSPDL ČLS JEP byl na jeho jednání 20. listopadu představen projekt Conect4Children
(c4c), jehož cílem je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro vzdělání a provádění neonatologických a pediatrických klinických hodnocení. Do projektu naplánovaného na roky 2018–2024 je ve dvaceti zemích Evropy zapojeno 34 akademických center, mezi nimi i Univerzita Karlova, a 10 komerčních partnerů. Koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický ústav 1. LF a VFN v Praze spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt, který se realizuje v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2), je spolufinancován Evropskou unií a evropským farmaceutickým průmyslem.

Projekt c2c rozvíjí v ČR své aktivity v propojení s pracovní skupinou CzechPharmNet a ve spolupráci s odbornými společnostmi a spolky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Univerzita Karlova se na projektu bude podílet zapojením do sítě klinických center (WP7), farmakologického výzkumu (WP2) v neonatologii a pediatrii, ale především zapojením se do vzdělávacího modulu (WP6), jehož cílem je vytvořit integrovaný vzdělávací systém pro všechny zúčastněné v oblasti klinické farmakologie v pediatrii a v neonatologii a v oblasti pediatrických klinických hodnocení. Výbor OSPDL ČLS JEP projednal se zástupci projektu c4c podporu pro první aktivitu ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost, o které budete informováni v některém z příštích vydání Newsletteru.
MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D. / MUC. Sabina Černá


Z tiskové zprávy vydané 27. listopadu 2019 Asociací inovativního farmaceutického
průmyslu ČR:


Jaké oblasti se konsorcium c4c věnuje a proč?


V současné době je situace taková, že až 80 %, v závislosti na věku cílové skupiny a terapeutické skupině, všech léčivých přípravků běžně používaných u dětí nemá v této populaci dostatek dat o účinnosti/bezpečnosti či farmakokinetice. „Větší část léčebných přípravků se dětem podává bez klinických výzkumů a bez existence odborných doporučení dávkování pro daný věk. Rozdíl mezi vývojem nových léčiv pro dospělé a pro děti je značný, proces vývoje nového léčiva u dětí je velmi obtížný. Dávkování léčiv u dětí pouze podle věku či tělesné hmotnosti není zcela správné,“ vysvětlují MUDr. Pokorná a prof. Slanař, Ph.D. Projekt C4c může napomoci ke zlepšení klinického výzkumu v denní klinické praxi v oblasti dětské klinické farmakologie. Cílem je vytvoření udržitelné integrované celoevropské sítě klinických center pro farmakologické a pediatrické klinické vzdělávání a usnadnění provádění pediatrických klinických hodnocení.

Kontaktní adresy pro projekt c4c
MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.: pokornakarlov@seznam.cz, pavla.pokorna@vfn.cz;
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.: oslan@lf1.cuni.cz
CZ web: https://c4c.cuni.cz/C4C-1.html
FB: https://www.facebook.com/conect4children
TW: https://twitter.com/conect4childr1
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrFK0dMJijZ22_Mlhc0Dh5A