Domácí umělá plicní ventilace – dva nové kódy pro PLDD

Po kladném vyhodnocení dvojitého pilotního projektu zahájily na konci roku 2019 zdravotní pojišťovny program domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Program je pokračováním následné (dlouhodobé) intenzivní péče u pacientů, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale přetrvává závislost na umělé plicní ventilaci. Kandidáty jsou pacienti po úrazech páteře, s degenerativním neurologickým onemocněním, a jiní závislí na umělé plicní ventilaci. Z podstaty onemocnění nelze předpokládat obnovení spontánní dechové aktivity, nebo se nezdařily opakované pokusy o odvykání od ventilátoru. Domácí umělou plicní ventilaci doporučí pracoviště intenzivní medicíny (následné intenzivní péče). Tento typ domácí péče podléhá schválení zdravotní pojišťovnou, a v rámci tohoto schválení je zajištěno zapůjčení ventilátoru pacientovi domů, ověření zda v domácím prostředí pacienta je poskytování takovéto péče možné, proškolení pečující osoby (osob), zhodnocení schopnosti dalších osob v domácnosti psychicky snést poskytování DUPV, a další. Vlastní péče o pacienta je zajištěna certifikovaným poskytovatelem domácí péče, péči řídí spolupracující intenzivista ve spolupráci s praktickým lékařem (praktickým lékařem pro děti dorost).

Úloha praktického lékaře pro děti a dorost není nijak dramaticky odlišná od našich zvyklostí. Podmínkou schválení domácí umělé plicní ventilace je vždy souhlas PLDD. V péči o tohoto pacienta vždy spolupracuje praktik s intenzivistou, ošetřovatelskou péči pak obstará certifikovaná agentura domácí péče a pečující osoba, v našem případě nejčastěji rodiče. Z dosavadních zkušeností se zdá, že pacienti (pečující osoby) s většinou problémů primárně oslovují ošetřujícího lékaře – intenzivistu, a konzultace s praktikem využívají méně často.

V této souvislosti PLDD může požádat o nasmlouvání dvou nových výkonů:

02242 (VZP) BONIFIKACE - NÁVŠTĚVA PACIENTA V REŽIMU DUPV - PRO ODBORNOST VPL A PLDD

Výkon je zaváděn pro praktické lékaře a pro praktické lékaře pro děti a dorost z důvodu mapování péče o pacienty v režimu DUPV a rovněž z důvodu bonifikace poskytovatele. Výkon je přičítací k výkonům SZV návštěvní služby - 01150, 01160, 01170, 01180.

50 bodů

15122 (VZP) PŘEVZETÍ PACIENTA V REŽIMU DUPV - PRO ODBORNOST VPL A PLDD

Lze vykázat při převzetí pac. z péče lůžkového PZS při zavedení DUPV - OF - max. 1x/život ev. při změně reg. lékaře. V příp. pac. v DUPV před 1.10.2019 lze výkon vykázat při vyplnění žádanky VZP-21/2013 o schválení pro tech. zajištění DUPV.

474 bodů

Doporučený postup, metodika k poskytování domácí umělé plicní ventilace a formulář žádosti o schválení ZP je dostupný na webových stránkách naší odborné společnosti : https://ospdl.webflow.io/doporucene-postupy/domaci-umela-plicni-ventilace

MUDr. Zdeněk Zíma