Ministr Vojtěch: „Neptejte se, kdy spustíme reformu primární péče – už běží“ (13. Kongres primární péče)

„Ne nadarmo mezinárodní organizace, které mapují stav zdravotnictví – naposledy OECD ve své velmi důležité zprávě – jednoznačně doporučují podporu primární péče jako základního kamene pro fungování zdravotnictví. My touto cestou jdeme, tato doporučení respektujeme a jsme přesvědčeni o tom, že to má smysl – přestože narážíme na celou řadu překážek a skeptických názorů, bohužel i uvnitř lékařské obce,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ve svém slově, kterým 22. února zahájil 13. ročník Kongresu primární péče, jemuž poskytl i svou osobní záštitu.


„Novináři se mne často ptají: ‚A kdy už spustíte tu reformu?‘ Já na to odpovídám, že ona už běží!“ uvedl dále mimo jiné. „Na řadě věcí, které nejsou legislativního charakteru, už jsme aktivně pracovat začali. Třeba na otázce managementu chronických onemocnění či na spolupráci napříč různými obory. Podařilo se nám např. dát dohromady nový koncept péče o onkologické pacienty v remisi, kteří mohou být přijati zpátky ke svému praktickému lékaři. Je to proces vyžadující souhlas všech zainteresovaných stran, v prvé řadě pacienta, a pak samozřejmě i specialisty a praktického lékaře, ale už je schválen i doporučený postup, jak se o tyto pacienty starat, a díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami je od počátku roku možné nasmlouvat příslušné kódy.“
Reforma primární péče není podle ministra A. Vojtěcha záležitostí měsíců. „Budeme muset bezesporu změnit zákon o zdravotních službách, pravděpodobně i prováděcí vyhlášky, a samozřejmě zákon o veřejném zdravotním pojištění, který je také klíčovým předpisem. Vždycky říkám, že tato reforma se dělá na dalších několik desítek let, možná pro tu generaci, která teď teprve nastupuje do zdravotnictví. Reforma, to je změna myšlení, samozřejmě i široké veřejnosti a samotných pacientů, kteří musejí začít vnímat praktického lékaře jako základní bod ve zdravotnictví, jako prvního kontaktního lékaře pro své potřeby nebo zdravotní komplikace. K tomu také musíme vám, praktickým lékařům, dát dostatečné kompetence, abyste mohli tuto roli důstojně zastávat.“


Závěrem ministr A. Vojtěch poděkoval praktickým lékařům – všeobecným i pro děti a dorost – za to, že k reformě přistoupili aktivně. „Vážím si toho, že neřešíte jenom úhrady péče a to, o kolik je navýšíme, protože nalít do zdravotnictví miliardy umí každý... My ale musíme řešit organizaci péče a její kvalitu. A proto oceňuji, že za to, že s vámi komunikujeme a že jsme připraveni reformu udělat, jste ochotni také něco nabídnout.“
Zajímá vás celý projev ministra zdravotnictví na zahájení 13. Kongresu primární péče? Jeho přepis si můžete přečíst ZDE.

Jan Kulhavý