Postgraduální vzdělávání v pediatrii (a PLDD)

Kritická personální situace primární dětské péče nás trápí již nějakou dobu. Bohužel lze říci, že od zrušení samostatného oboru PLDD v roce 2017 se křivka poklesu velmi prudce propadá ještě níž, než jsme sami čekali. Konečně po 5 letech však začalo MZ náš problém aktivně řešit, a i díky tomu došlo k určitému narovnání nepoměru mezi přípravou v nemocnici a v ordinaci PLDD. V tuto chvíli je opět možné vidět potenciál v přípravě mladých pediatrů pro práci praktického dětského lékaře.
Je neoddiskutovatelné, že základem pediatrické přípravy musí být práce u lůžka. Pro další profesní přípravu je nezbytné získat základní dovednosti a zkušenosti mezi kolegy na oddělení či na klinice. Nicméně pro to, aby lékař mohl po atestaci vystřídat staršího kolegu v ordinaci PLDD a samostatně pracovat, je nezbytné získat také dostatečné znalosti a zkušenosti v ordinaci PLDD. V současné době již tyto nároky vzdělávací program splňuje. Vzdělávání ve kmeni jsme již od počátku považovali za vyhovující pro získání nezbytného přehledu v obecné pediatrii. Nová úprava ve specializační části nyní umožňuje strávit v ordinaci PLDD až 14 měsíců, navíc dává prostor i stážím na různých specializovaných pracovištích (ORL, gynekologie, chirurgie aj.). Díky tomu již není příprava na rezidenčních místech v ordinacích PLDD „dálkovým studiem“, ale podařilo se vrátit školitele a mladé pediatry do vzájemného kontaktu. Kolegům, kteří plánují odchod do zaslouženého důchodu, lze tedy nyní jednoznačně poradit pokusit se vychovat si svého nástupce. 
Pro vzdělávání mladých lékařů v pediatrii je nutné požádat o akreditaci svého pracoviště u MZ ČR, podrobnou informaci, jak na to, jsme přinesli v minulém čísle našeho Newsletteru – pro připomenutí ZDE. V případě potíží je možné obrátit se též na poradnu OSPDL pro akreditace na emailu akreditace@ospdl.eu
Dalším krokem je žádost o „rezidenční místo“. Tzv. „rezidenční místo“ je forma dotace na postgraduální vzdělávání lékařů v oboru, který vyžaduje podporu nebo kde jinak vzdělávání není možné. Pokud akreditované pracoviště (ordinace PLDD) o rezidenční místo požádá a MZ ji žadateli podle počtu vypsaných dotací přizná, poskytne ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva zdravotnictví dotaci na mzdu školence a nezbytné náklady na jeho vzdělávání. 
Obsazení rezidenčního místa se děje prostřednictvím výběrového řízení. 
ZDE přinášíme opět podrobný návod, jak o rezidenční místo požádat, a případné nejasnosti rádi upřesníme v poradně akreditace@ospdl.eu. Případné využití služeb specializovaných kanceláří, které žadatelům pomohou s administrativou při žádosti i následně v průběhu čerpání dotace, je placenou službou, kterou nelze uhradit z dotace. 
V závěru si dovolím ještě rekapitulovat výhody pro ordinace PLDD. První je jistě vyšší prestiž pracoviště, další výhodou je finanční zvýhodnění akreditovaných ordinací v úhradách zdravotních pojišťoven. Poslední, a myslím nejdůležitější, výhodou je získání nástupce PLDD v jeho ordinaci. Mladý lékař je vítanou posilou nejen po dobu jeho vzdělávání, ale jistě i v navazujícím období před definitivním převzetím praxe. Souběh dvou lékařských úvazků umožňuje zejména kolegyním na startu jejich profesního života věnovat dostatečný čas jejich rodině a malým dětem, senior má naopak čas pro delší odpočinek, případně nově získaný volný čas může aktivně trávit s vnoučaty.


MUDr. Zdeněk Zíma