Rozhovor

MUDr. Špániková: „Je nás málo, jsme staří a pečujeme o hodně dětí“

V programu Mezioborového kongresu OSPDL ČLS JEP, který se konal zkraje června v Praze, byl jeden blok věnován i prezentacím slovenských kolegyň. Redakce Newsletteru OSPDL při té příležitosti požádala viceprezidentku Slovenské společnosti primární pediatrické péče Slovenské lékařské společnosti MUDr. Martu Špánikovou o rozhovor – nejen na téma, jak se žije a dýchá praktickým dětským lékařům na Slovensku.

Více v článku

MUDr. Kmoníčková: „Je před námi kultivace postgraduálního vzdělávání“

S nově jmenovanou vedoucí katedry praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ hovoříme o potřebě revize obsahu kurzů, aby odpovídal aktuální formě poznání, o posilování mezioborové spolupráce i o tom, v čem a jak by chtěla prostřednictvím svého pedagogického pracoviště pomáhat zájemcům o další vzdělávání – jak na straně získávání akreditací pro pracoviště, tak na straně zájemců o rezidentská místa.

Více v článku

Jak senioři z rukou dětské lékařky k očkování proti covid-19 přišli

Na začátku byly dvě novinové zprávy s titulky „Na Slovácku očkují seniory dům od domu“ a „Aby nemuseli senioři do mrazu, naočkovala je lékařka přímo u nich doma“. O pár řádků níže pak bylo možno se dočíst, že onou lékařkou je kolegyně MUDr. Parvine Gricová, praktická dětská lékařka z Uherského Hradiště. To byl pro redakci Newsletteru OSPDL samozřejmě impuls, a tak vznikl následující rozhovor.

Více v článku