Spolupráce s pacientskými organizacemi

Násilí v rodině – koho se týká a proč jsou dnes PLDD důležitější než kdy dřív?

Nadace Sirius, která se věnuje pomoci znevýhodněným dětem, iniciovala výzkumnou analýzu zaměřenou na možnost identifikace typických charakteristik rodin, ve kterých dochází k násilí. Není to tak jednoznačné, jak se někdy traduje… Zato však je to téma více než aktuální. Současná covidová situace prakticky znemožňuje včasnou detekci týraných dětí – učitelé, vrstevníci a vedoucí zájmových aktivit jsou mimo hru a dítě se nemá komu svěřit. Praktický dětský lékař, pro dítě přirozeně známá osoba s autoritou, je proto často jediným, komu může důvěřovat.

Více v článku

Kvalita léčby vzácných onemocnění záleží na štěstí – to je třeba změnit

Poslední únorový den je připomínán jako Den vzácných onemocnění. „Jako vzácné se označuje onemocnění, které se vyskytuje u méně než 5 lidí z deseti tisíc. Jde tedy maximálně o pár stovek pacientů s jednou vzácnou diagnózou v celé ČR. Jenže to není marginální problém.

Více v článku

O vzácných onemocněních – desatero pro PLDD

Jako vzácné se označuje onemocnění, které se vyskytuje u méně než 5 lidí z deseti tisíc. Jde tedy o pár desítek maximálně stovek pacientů s jednou vzácnou diagnózou v celé ČR. Jenže to není marginální problém. Vzácných onemocnění jsou tisíce, takže celkem postihují asi 5 % obyvatel.

Více v článku

Omezení péče o duševní zdraví ve školách může děti dlouhodobě poškodit

Nadace RSJ a neziskové organizace Nevypusť duši a Linka bezpečí upozorňují, že zvažované omezení preventivních programů ve školách, ať už z důvodu výpadku financování, nebo kvůli preventivním epidemiologickým opatřením, by mohlo dlouhodobě negativně ovlivnit zdraví dětí a mládeže. MUDr. Šebková k tomu připomíná: „Mnozí z nás si pořád nepřipouštějí, že i somatické onemocnění je spojeno s psychickou nepohodou.“

Více v článku