Zprávy z akreditační komise

Osud vzdělávání PLDD je teď v rukou ministra

Akreditační komise nového oboru pediatrie byla jmenována již několik měsíců po vzniku oboru a poprvé se sešla 30. 8. 2017. Pan ministr ustanovil komisi složenou na návrh České lékařské komory, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, od každé rovným dílem. Předsedkyní komise byla zvolena doc. Houšťková, místopředsedkyní MUDr. Cabrnochová.

Více v článku